Subvenció de la Diputació de Tarragona

Subvenció de la Diputació de Tarragona de carácter excepcional del Servei d'Assistència Municipal, anualitat 2017

26-02-2018


La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 15 de desembre de 2017, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 4.130,89 € per a l'execució d'actuacions de carácter excepcional, corresponent a l'anualitat de 2017