Subvenció Diputació de Tarragona

01-06-2023


Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d’actuacions per la contractació d’actividats incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, anualitat 2023

 

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 16 de maig de 2023, ha atorgat a l’Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 11.297,56 € per al finançament de despeses per les actuacions incloses al catàleg per programes culturals dels ajuntaments, corresponent a l’anualitat 2023 (e-catàleg).