Subvenció Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

01-09-2023


El DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL i EL FONS EUROPEU AGRÍCOLA I DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Salomó, a l’empara de la Resolució ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració dels potencial forestal, i les inversions per a la transformació i comercialització
dels recursos forestals.

 

Actuació: Manteniment de vies forestals estratègiques i per la construcció d'obra civil i/o bioenginyeria

% ajut: 100,00%

Ajut DARP: 13.421,45 €

Ajut FEADER: 10.124,95 €

IMPORT TOTAL CONCEDIT: 23.546,40 €